Taal proeven: Net zoals jou, Denk

De politieke beweging Denk staat weer ‘ns in het middelpunt van de aandacht. Nadat Sylvana Simons, die om een of andere reden door iedereen “Sylvana” wordt genoemd en zelden “mevrouw Simons”, de partij als ’n dief in de nacht de rug toekeerde, moest Denk met ’n verklaring komen en die is zojuist verschenen. In die verklaring staat een opmerkelijke taalfout.

Denk

Het gaat om deze zin:

Net als jou, hebben wij dit via de media gehoord.

Dat “jou” moet natuurlijk “jij” zijn, voluit: net zoals jij dit via de media gehoord hebt…

Er wordt op de sociale media wat om deze fout gegniffeld, al dan niet met de implicatie dat de opstellers van die brief buitenlanders zijn die de taal nog niet geleerd hebben. Terwijl deze fout volgens mij ook gewoon door Nederlanders gemaakt wordt. Het doet wel denken aan constructies die in het Frans en het Engels voorkomen, waarbij het persoonlijk voornaamwoord dat eigenlijk niet voor het onderwerp gebruikt hoort te worden, tóch in die positie wordt gebruikt: that’s me, c’est moi. Bij you werkt ’t in het Engels natuurlijk niet, maar je kunt je wel voorstellen dat mensen zeggen: just like us, of just like me. De naamvalsvorm van het persoonlijk voornaamwoord heeft net wat meer gewicht en in constructies als deze is het, ook voor Nederlandstaligen, óók voor moedertaalsprekers, blijkbaar wenselijk om dat extra gewicht in de schaal te leggen.

Als bekend zeg ik daarover: laat hun toch, al zou ik als tekstschrijver natuurlijk altijd het belang van correct Nederlands verdedigen/

Wat hier staat, is van Marcel Plaatsman - van mij dus. Ik heb het geschreven, anders stond 't hier niet.