De tekstschrijver en correct Nederlands

Er zijn verschillende zaken die je als tekstschrijver goed moet kunnen. Dat SEO tegenwoordig erg belangrijk is (voor webteksten, in elk geval), dat kunt u elders op deze site al lezen. Dat enig talent om veel over hetzelfde te kunnen schrijven ook geen overbodige luxe is, dat spreekt redelijk voor zich (maar zie ook mijn verhaal over content en kwaliteit). Wat je ook moet kunnen, daar is iedereen het toch wel over eens, is correct Nederlands schrijven. Maar hoe belangrijk is dat nou echt?

taal tekstschrijverTaal: de regels of de natuur?

Ik ben een taalspecialist, maar dat betekent nou net niet dat ik me uitsluitend met correct taalgebruik bezighoud. Ik bekijk de taal ook op een wetenschappelijke manier, als een natuurfenomeen, taal kan (en mag) veranderen. Ik vind taalvariatie interessant, doe onderzoek naar dialect, heb zeker niet over alles meteen een oordeel klaar. Zo sta ik ook niet meteen afwijzend tegen zinnen als „hun staan daar”, ik vind ze eerst en vooral interessant en probeer zulk taalgebruik te analyseren.

Dat alles stelt een potentiële opdrachtgever vast niet meteen gerust. Iemand die dat gevreesde „hun” interessant vindt, kun je die het schrijven van correct Nederlands wel toevertrouwen? Ik zou zeggen van wel. Ik bestudeer allerlei taalverschijnselen zonder oordeel, maar dat kan ik niet zonder de norm dondersgoed te kennen. En ik pas de norm ook toe, want ik weet dat dat goed is voor mijn opdrachtgevers. Correct taalgebruik is namelijk echt belangrijk.

Correct taalgebruik: meer dan beleefdheid

In de gewone omgang, in de mails die we elkaar sturen bijvoorbeeld, is correct Nederlands vooral ’n kwestie van beleefdheid. Het staat netjes en het maakt het voor de ontvanger ook makkelijker leesbaar. Een halszaak is het niet, een tikfout wordt meestal niet erg gevonden, af en toe een slordigheidje vinden we in die context ook niet erg. Maar bij een professionele tekst ligt dat anders, daar is correct taalgebruik meer dan beleefdheid.

We kennen het allemaal wel: iemand slaat de krant open, ziet ’n kapitale fout, en zegt daar dan wat over. Dat die fouten gemaakt worden weten we wel, maar in de krant horen ze niet te staan. Daar wordt op geschamperd. In zo’n context staat een taalfout gewoonweg niet professioneel. Een tekst moet kennis en kunde uitstralen, een zekere autoriteit, en correct Nederlands is daar onderdeel van.

Correct Nederlands en SEO

Ook voor webteksten, die geschreven zijn met zoekmachines als Google in gedachten, geldt dat correct taalgebruik meer dan beleefdheid is. Het succes van een tekst in Google is een zaak van autoriteit. Google meet die autoriteit, de relevantie van een tekst, onder meer op basis van de linkjes die erheen leiden, en aan het gedrag van bezoekers van een website. Tegelijk controleert Google die teksten níet op spelling en grammatica. Toch heeft correct Nederlands voor SEO belang.

Het heeft Google enigszins verbaasd, maar toch: ze hebben gemeten dat websites met veel slordigheden slechter scoren in Google, ook al meet Google die slordigheden niet zelf. Het zijn de bezoekers die hier de doorslag geven, zij reageren anders op een slordige tekst, kennen er minder autoriteit aan toe. Ze linken er minder snel naar en ze klikken minder gauw door op de website, slordig schrikt af. En zo is correct taalgebruik dus ook voor webteksten van wezenlijk belang.

Tegelijk zie je ook dat mensen met opzet fouten maken om Google te dienen. Dat hoeft niet, Google is slimmer dan dat, maar soms vragen opdrachtgevers er expliciet om. Dan kan creativiteit een oplossing zijn. Ik noem dat wel de poëzie van SEO.

Teksten corrigeren

Als tekstschrijver kan ik u teksten leveren die correct zijn en voldoen aan de standaarden van de zoekmachineoptimalisatie. Mijn tarieven zijn scherp, u kunt bij mij dus flink wat teksten afnemen zonder een al te grote investering te moeten doen. Maar daarnaast kunt u ook teksten die u zelf geschreven heeft, door mij laten corrigeren. Of dat daadwerkelijk goedkoper is hangt, ik zeg het maar eerlijk, van uw Nederlands af.

Voor correctiewerk hanteer ik een uurtarief (waar ik voor eigen teksten met stukloon werk). Als uw teksten werkelijk veel herschrijfwerk behoeven, zal ik er redelijk wat tijd aan kwijt zijn. Die tijd breng ik dan wel in rekening. Uiteraard maak ik eerst een inschatting. Als ik denk dat het voor u voordeliger is als ik nieuwe teksten schrijf, zal ik dat natuurlijk aanbieden. Ik denk met u mee.

Typische correctieteksten zijn teksten die u zelf netjes hebt willen schrijven, maar waarvan u vermoedt dat er toch her en der wat slordigheden in geslopen zijn. Denk bijvoorbeeld aan ’n thesis of scriptie. Vaak ziet u die fouten zelf niet meer, omdat u alles al zo vaak herlezen heeft, dat er een soort blindheid ontstaat. Dat is heel normaal! In die gevallen is het zonder meer interessant om mij als corrector in te huren.

Taal en tekst op Marcelplaatsman.nl

Wie zich interesseert in taal en tekst, kan op mijn website heel wat achtergrondartikelen lezen. Ik publiceer regelmatig over taalkundige kwesties. Ook over het taalgebruik op andere websites (bijvoorbeeld nieuwssites) blog ik dikwijls. Deze site is dus veel meer dan alleen een bedrijfspagina. Taalgebruik in de breedste zin des woords inspireert mij – hier, maar mogelijk ook op uw website of webshop, als ik daarvoor schrijf

Wat hier staat, is van Marcel Plaatsman - van mij dus. Ik heb het geschreven, anders stond 't hier niet.