De poëzie van SEO

SEO is droge kost. Teksten zo schrijven dat ze goed worden gevonden door Google, daar valt weinig moois bij te bedenken. Zo wordt er tenminste vaak over mijn werk gedacht. Men heeft erbarmen, dat nu juist een literatuurliefhebber als ik broodschrijver moest worden – ach. Maar ik zie het zo zwaar niet. Er zit poëzie in SEO, als je maar creatief genoeg bent.

SEO poëziePoëzie en commerciële teksten

Dat commerciële teksten, zoals reclameteksten, vaak van dezelfde vormen en trucjes gebruik maken als gedichten, dat is niet alleen mij opgevallen. We kennen ze allemaal wel, die slagzinnen met beginletterrijm (Heerlijk helder…), we weten hoe reclamemakers spelen met ritme, met dubbelzinnigheden, met associatief taalgebruik. Ook al is het doel van ’n gedicht heel anders dan van ’n poster op het station, toch hebben ze veel gemeen.

In de kern hebben poëzie en reclame ook wel hetzelfde doel: een zekere boodschap zó overbrengen, dat die voor het publiek aantrekkelijk wordt. De boodschap moet ook blijven hangen, makkelijk te onthouden zijn. Beide tekstvormen moeten ook beknopt blijven, het publiek heeft geen uren de tijd. Snel, puntig, mooi en soms met ’n beetje humor: zo is reclame en zo is poëzie.

SEO-poëzie is anders

Maar de poëzie van SEO gaat nog iets verder dan dat. Natuurlijk let ik er in mijn teksten ook op dat ze prettig lezen en aansprekend zijn, maar dat is niet wat ik met SEO-poëzie bedoel. Die SEO-poëzie, dat is een echt taalspel, het is gegoochel met de volgorde van woorden, en dat voor Google. Of nee, eigenlijk niet, van Google hoeft het niet. Het is gegoochel voor de opdrachtgever die iets starder is dan Google, of stiekem echt een poëzieliefhebber.

Waar het om gaat, zijn zinnen als deze:

We vinden het prachtig dat dames schoenen met zoveel plezier met andere mode combineren.

Alle gezinsleden gunnen hun huisdieren verzorging van het hoogste niveau.

We weten dat voor jongens speelgoed meer dan alleen speelgoed is.

Hier is de volgorde van de zin zo aangepast, dat ogenschijnlijk foutief gespelde zoekwoorden, zoals „dames schoenen”, „huisdieren verzorging”, „jongens speelgoed”, toch op een correcte manier gespeld zijn. Dat is een kunstgreep, om binnen de grenzen van wat correct Nederlands is, toch de woorden te kunnen gebruiken die de opdrachtgever verlangt.

Google en z’n poëzie

Want laat dat duidelijk zijn: voor Google hoeft dit niet. Google is slim genoeg om te begrijpen dat wie „dames schoenen” intikt, eigenlijk „damesschoenen” zoekt. In het verleden waren deze kunstgrepen nog wel nuttig, maar de techniek schrijdt voort. Toch vinden veel opdrachtgevers het prettig als er nog wat van dit soort varianten in hun teksten staan en daar kan ik dan best voor zorgen. Al was het maar omdat ik zulk taalspel stiekem best kan waarderen.

Wat hier staat, is van Marcel Plaatsman - van mij dus. Ik heb het geschreven, anders stond 't hier niet.