’n Tessels gedicht

Over het Tessels schrijf ik van alles, maar meestal schrijf ik dat dan wel in het Nederlands. Een enkele keer maak ik eigen Tesselse teksten, bijvoorbeeld toen ik m’n “Tesselse Taalpraatjes” (juni 2018) aankondigde. Ook heb ik wel eens wat vertaald. Een leuke vertaalopdracht was die, waarbij ik het gedicht Denkend aan Texel in het Tessels om mocht zetten. Het resultaat zou worden voorgedragen in een filmpje van TexelInformatie, dat Texel geregeld adembenemend in beeld brengt.

Het filmpje ziet er zo uit:

(TexelInformatie.nl)

De tekst, zoals ik die vertaalde, geef ik hieronder mee. Zijn er verschillen tussen het geschrevene en gesprokene? Zeker! Ik wilde ook graag dat de dialectspreker er een eigen draai aan kon geven. Hoe dichter de dialectspreker bij zichzelf blijft, hoe beter het Tessels. Om die reden leverde ik het gedicht ook in twee spellingen op: eenmaal in de gebruikelijke dialectspelling, met z’n accentjes, en één keer in een meer intuïtieve spelling. Dat moest het inlezen ervan makkelijker maken. Ik ben blij dat de spreker het er zo goed van heeft afgebracht, want het is echt een kunst om tijdens het voorlezen het schriftbeeld los te laten.

Denkend òn Tessel

Denkend òn Tessel
siên ik reje fòn dune
òs kòstele deer lèègge
in ’n lònd sonder end

boete en plase
ferspreid deur ’t lònd
dòt boere bewerreke
mien eilònd mien lònd

de sééleu bedwinge
òs fisserleu fisse
de gòlleve soms hóóg
en se misse

’n eilònd fòn strònd
jutte, speule òs kiend
ontdekke omòrreme
òl dajje hier fient

de durrepe fol leve
foor bòdgòst te werrek
sóó bluuft ‘r mien eilònd
welfarend en sterrek

gróós en fertrouwd
staat altóós de tore
dut licht òn de kim
fòn Durrep tut De Hore

dòt maakt me gróós

Levendige dialectcultuur

Een dialectfilmpje is natuurlijk maar een kleinood, maar het is wel onderdeel van een levendige dialectcultuur. Ook mijn taalpraatjes, het Tessels Taalboekje en wat ik er met enige regelmaat op deze site over te melden heb horen bij die dialectcultuur. Er is nog veel meer: de voorstellingen van Echt op sien Tessels, de artikelen erover in het tijdschrift van de Historische Vereniging, de Noord-Hollandse Dialectendag die er in maart aan zit te komen… En dan is er ook nog 9 februari de Cultuurnacht in De Waal. Ook daar heeft het Tessels meer dan één podium! Wie van streektaal houdt, moet Texel zeker ‘ns bezoeken. Als voorproefje is er dus die website, TexelInformatie, met dat gedicht…

Wat hier staat, is van Marcel Plaatsman - van mij dus. Ik heb het geschreven, anders stond 't hier niet.