Tekstschrijver: commerciële teksten in dialect?

Wie dit blog met enige regelmaat bezoekt, of mij bijvoorbeeld op Twitter volgt, kan er moeilijk omheen kijken: ik houd mij bezig met het Tessels. Ik doe onderzoek naar het dialect, ik geef lezingen over dit dialect en ik treed op met verhaaltjes in het dialect. Het Tessels staat bij mij volop in de belangstelling en gelukkig niet alleen bij mij, dus ik kan rekenen op enthousiast publiek bij m’n Tesselse Taalpraatjes en bij wat ik nog meer met het Tessels doe. Maar kan ik er ook echt m’n werk van maken?

Tekstschrijver Tessels

Van lezingen en praatjes alleen kan ik niet leven, maar gelukkig bedruip ik mij als commercieel tekstschrijver. Dat doe ik bijna altijd in het Nederlands, soms in het Duits, vrijwel nooit in het Engels. En Tessels? Nou, heel soms gebeurt het me echt, dan word ik benaderd voor een tekstje in het Tessels. Sporadisch maar. Toch is het leuk om te doen en ik zou graag meer opdrachtgevers overtuigen om vooral voor teksten in het dialect te kiezen.

De taal van Google

De meeste teksten die ik schrijf zijn webteksten. Die moeten gevonden worden door Google, dat is het spel: de teksten worden zo geschreven, dat ze ook voor de zoekmachine prettig leesbaar zijn en mijn opdrachtgevers dus op een goede positie in de Google-resultaten kunnen rekenen. In welke taal googelt de doelgroep? In Nederland is dat meestal het Nederlands. Het kan ook wel eens Engels wezen. Het is alleen (vrijwel) nooit een dialect en trouwens ook geen Fries. Voor webteksten is Tessels zo bezien oninteressant.

Nu zou Google de eerste zijn om te zeggen dat teksten niet voor zoekmachines alléén geschreven moeten worden en als Google dat niet hard genoeg van de daken schreeuwt, dan ik wel. Goede teksten spreken de doelgroep aan. Die doelgroep is vaak lokaal. Ook dat moedigt Google trouwens aan, lokaal sterk staan, lokaal profileren. Wat dat betreft is er best een opening voor tekst in dialect.

Lokale taal spreekt aan

Tekst in dialect is ongewoon, het valt op. Alleen daarom al spreekt het tot de verbeelding. Natuurlijk kunnen er negatieve waarde-oordelen aan dialect vastkleven, veel hangt af van de doelgroep en ook wel van het type product, maar zeker een eilanddialect als het Tessels kan vaak op een hoge waardering rekenen, omdat mensen graag het exotische van zo’n eiland benadrukken. Bij producten die men met de regio of in dit geval het eiland associeert (culinaire specialiteiten, ambachtelijke gebruiksvoorwerpen, bier) past dialect zelfs uitstekend.

De lezers, dat zijn lang niet allemaal dialectsprekers. Dat hoeft ook niet. Juist wie het niet spreekt, beleeft er lol aan, uit te puzzelen wat er nou precies staat. Waar het om gaat is dat het „lokale gevoel” voor het voetlicht wordt gebracht. Door teksten in dialect verbindt een onderneming zich nog duidelijker aan z’n afkomst en dat zorgt voor herkenbaarheid.

Lokale taal spreekt aan, zeg ik dus, daarvan overtuig ik mijn opdrachtgevers graag. Durf het aan om naast het Nederlands ook dialect te gebruiken! Een „tweetalig” etiket, een productnaam in dialect, een achtergrondverhaal op de website… Allemaal leent het zich voor tekst in dialect. Uiteraard adviseer ik mijn opdrachtgever ook over wat commercieel verstandig is. Ik verzorg immers ook gewoon teksten in het Nederlands.

Tesselse teksten

Hoe graag ik ook heel Nederland aan goede teksten in dialect zou helpen, mijn capaciteiten zijn natuurlijk beperkt. Ik kan Tessels. Ik kan u nog wel een eind op weg helpen met Wierings of West-Fries, maar veel verder kom ik niet. Wel help ik opdrachtgevers graag bij het leggen van contacten met andere dialectschrijvers. Bij mij kunt u in elk geval voor tekst in het Tessels terecht. Ik hoor graag wat voor teksten dat mogen zijn…

Wat hier staat, is van Marcel Plaatsman - van mij dus. Ik heb het geschreven, anders stond 't hier niet.