Oudorp tijdens de kermis

Oudorp is mijn woonplaats. Het is een deel van Alkmaar en toch ook weer niet. Oudop heeft een eigen horizon, met twee kerktorens en de rijzende driehoeken van stolpboerderijen. Net als Alkmaar is Oudorp gebouwd op oud zand, een strandwal heet zoiets, hoge grond in een land dat verder laag en nat is. De directe omgeving van Oudorp is nog altijd nat, laag, vlak, een polderland waar nu flats en leegte elkaar afwisselen. Voor ’n wandeling is Oudorp een fraai decor.

1.

Oudorp benader je via het polderland. De trein brengt je er: van station Alkmaar Noord vandaan loop je er zo in. In de verte dagen de flats. Dichter vallen je de rode daken van de dorpsschool op.

2.

3.

Over de velden blik je terug naar het station…

4.

Het dorp zelf heeft ’n hoed op. De katholieke kerk zie je al van ver.

5.

6.

Oudorp heeft een skatepark, dat door liefhebbers uit heel Alkmaar wordt aangedaan. Het ligt aan de rand van de oude kern, op de grens van het zand en de lage klei.

7.

Richting het dorp is er een kleine glooiing: we gaan de strandwal op.

8.

Oudorp is een West-Fries dorp, het ligt ook binnen de doik. Stolpboerderijen horen er gewoon bij.

9.

10.

Wat er ook gewoon bij hoort is de kermis. Op het dorpsplein staan de attracties opgesteld.

11.

12.

13.

De dorpskern ligt letterlijk op het droge, sloten ontbreken. Dit is een strandwal, een hoogte in het drassige land, en hoewel dat landschap on-Hollands is, of liever: on-West-Fries, is de bebouwing er typisch voor dit deel van Nederland.

14.

15.

De Oudorpse culi-straat!

16.

Oudorp heeft nog altijd, zij het minder dan vroeger, een ruime en groene, enigszins rommelige opzet. De verkaveling is er echt die van een dorp op het zand.

17.

18.

19.

Meer nog blijkt Oudorp een zanddorp bij de aankomst op de gemeenschappelijke weide, een ware brink of village green… In deze streek heet zoiets een „mient” en ook Alkmaar heeft, getuige het pleintje met de naam Mient, ooit zo’n weide gehad. Oudorp en Alkmaar hebben dan ook een gelijkaardige bodem, het is het lot geweest dat de ene plaats een stad liet worden en de andere een dorp liet blijven, tot het door de eerste werd opgeslokt.

20.

21.

Aan deze mient staat ook de protestantse kerk. Geen onaardig gebouw hoor, maar dat hier ooit een romaanse kerk gestaan heeft waarvan dit dan de vervanger is… Ach.

22.

Achter de oude kern rond de mient rijzen de flats op, die ook zo bij Oudorp horen. De flatwijk ten westen van het dorp op strandwal is zowel letterlijk als figuurlijk de verbinding met de stad Alkmaar. De bebouwing is stedelijk, een ambitie uit de jaren zestig, de bevolking is er multicultureel. Toch hoor je ook in deze wijk nog altijd verrassend veel West-Fries.

23.

Aan de dorpsgrens, tussen het geboomte, een futuristische brug tussen twee gebouwen…

24.

…en verder het vredige landschap van de strandwal en de laagtes eromheen.

25.

26.

De stad lonkt, met enerzijds de flats, en in het oosten, als afsluiter, de ring.

27.

28.

 

Wat hier staat, is van Marcel Plaatsman - van mij dus. Ik heb het geschreven, anders stond 't hier niet.